Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Να ρωτήσω κάτι; 2

Γιατί όταν πρέπει να καταθέσεις σε μια δημόσια υπηρεσία ξενόγλωσσα έγγραφα, θα πρέπει αυτά τα έγγραφα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση;

Δεν πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι επίδομα ξένης γλώσσας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου